The Eggs Studio

Невероятните приключения на Унки Марлюнки

Клиент:

Иван Раденков

Задача:

Дизайн на детска книга, плакат и CD

Година:

2012