The Eggs Studio

Aктивиа 125g

Клиент:

Данон

Задача:

Дизайн на опаковки

Година:

2011