The Eggs Studio

Олеле!

Клиент:

Сатиричен Театър "Алеко Константинов"

Задача:

Проект за дизайн на флаер за постановка

Година:

2011