The Eggs Studio

Kолекция лога

Клиент:

***

Задача:

Дизайн на лого

Година:

1992