The Eggs Studio

18/01/2016

Новата изложба на Васко Славков

ПЕЙЗАЖЪТ – NO COMMERCIAL VALUE

живопис, рисунка върху стена, видео и обекти.

ВАСКО СЛАВКОВ

11 – 29 януари, 2016 г., Галерия АРОСИТА

„ПЕЙЗАЖЪТ обхваща видимите характеристики на земна територия, включително физическите елементи на земните образувания като планини, хълмове, реки, езера, морета, живите елементи, включително и човешката дейност, сгради, както и преходни явления като светлина и климатични условия. Съчетавайки физическите си характеристики и културните наслоявания от човешкото присъствие, често наслагвано с хилядолетия, пейзажите отразяват синтезиса между човек и жизнена среда, ключови за националната идентичност“. (според Уикипедия)

ПЕЙЗАЖЪТ в България е най-популярния жанр в живописта. Предимно се предлагат картини в малък формат и с ниски цени които обикновено са предначани за частни домове но често могат да се видят и в банкови и фирмени офиси. 

Изложбата ПЕЙЗАЖЪТ – NO COMMERCIAL VALUE* на Васко Славков се състой от една картина с твърде голями размери. При настоящите условия на пазара на изкуство тази картина в този формат става НЕПРОДАВАЕМА и затова не е определена ТЪРГОВСКАТА Й СТОЙНОСТ. Дали има други стойности? Автора остава на публиката да прецени.

В изложбата присъстват рисунка върху стена, видео и обекти с които се търсят възможните гранични състояния на пейзажа като форма. 

Повече: www.facebook.com/vasko.slavkov?fref=ts

Повече: www.facebook.com/events/755756941220964/

Галерия АРОСИТА, София, ул. Врабча 12Б, тел. 0885 872 804, Росица Гецова. Работно време: от понеделник до петък, 15:00 – 19:00 часа, почивни дни – събота и неделя.