The Eggs Studio

Кампания Гражданска отговорност

Клиент:

Брокер Инс

Задача:

Дизайн на плакат за кампания Гражданска отговорност

Година:

2012