The Eggs Studio

Топлофикация София

Клиент:

Топлофикация София EАД

Задача:

Дизайн на лого, корпоративна идентичност и брeндбук

Година:

2012