The Eggs Studio

10 години България в НАТО

Клиент:

***

Задача:

Дизайн на материали, мултимедия и печатно издание с доклади от международна конференция посветена на 10 години членство на България в НАТО под патронажа на Президента на републиката.

Година:

2014