The Eggs Studio

На баба сирене

Клиент:

Данон

Задача:

Дизайн на опаковки за сирене

Година:

2007