The Eggs Studio

На баба - Вкусотиите

Клиент:

Данон

Задача:

Дизайн на нова серия продукти На Баба

Година:

2009