The Eggs Studio

На баба - Брандбук

Клиент:

Данон

Задача:

Брандбук - основните принципи за използване на марката "На баба" при дизайн на опаковки

Година:

2008