The Eggs Studio

Green Joker

Клиент:

Васко С.

Задача:

Съобразихме се с характера на собственика, който обича природата, естествеността и въобще по айляшкият, спокоен, хипи начин на почивка. За илюстративен мотив избрахме цветята (основен хипи символ). За по-голяма идентичност, фотографията на цветята, е заснета в двора на собственика. Цветята добре се връзват със зеленият цвят на буса. Името и логото идват от съчетаването на модела на автомобила (Joker) и цвета (Green) - GreenJOKER.

Година:

2016