The Eggs Studio

“Венцислав Благоев представя 9 съвременни български джаз композитори”

Клиент:

Фондация Джазтет

Задача:

Оформление на СD медия, опаковка и диплян. Цялостен рекламен дизайн на СD промоция: плакати, екранна презентация.

Година:

2015