The Eggs Studio

QA: CHALLENGE ACCEPTED 3.0

Клиент:

QA: CHALLENGE ACCEPTED

Задача:

Разработка на типаж, подложки за чаша, стикери, дисплей за снимки (face in hole)

Година:

2017