The Eggs Studio

Виртуозите на Миланската скала

Клиент:

GermiArt&Entertainment

Задача:

Цялостен рекламен дизайн за различни печатни и он-лайн медии (билборди, сити-лайт носители, флаери, плакати, уеб банери)

Година:

2017