The Eggs Studio

Макс Брух Произведения за кларинет и виола

Клиент:

KMM АД

Задача:

Дизайн на CD и опаковка
На корицата - репродукция на "Купол" от проф. Греди Асса

Година:

2018