The Eggs Studio

85 години - 85 стихотворения

Клиент:

Тон Делемаре

Задача:

85 поеми, оригинално написани на холандски, преведени на английски или български eзик. При някои поеми липсва превод на английски или български или и на двата езика, с което автора предизвиква читателя да се включи в създаването на текста.

Нашата задача: Графично оформление и илюстрации

Година:

2018