The Eggs Studio

Единадесетият пръст

Клиент:

Станислава Чуринскиене

Задача:

Дизайн на книга, покана и плакат

Година:

2007