The Eggs Studio

Фолио Ролафикс

Клиент:

Елена Груп

Задача:

Търговско име, дизайн на лого и серия опаковки

Година:

2011