The Eggs Studio

Модно шоу Рома Фешън

Клиент:

Рома Фешън

Задача:

Дизайн на лого, дипляна и плакат

Година:

2009