The Eggs Studio

Фолио Роса

Клиент:

Елена Груп

Задача:

Дизайн на лого и серия опаковки

Година:

2011