The Eggs Studio

Втори живот

Клиент:

Станислава Чуринскиене

Задача:

Дизайн на книга, покана, плакат

Година:

2008