The Eggs Studio

„Синтетичен пейзаж“, изложба в галерия „Райко Алексиев“

Клиент:

Васко Славков

Задача:

Дизайн на каталог за изложба

Година:

2008