The Eggs Studio

Станков Фуудс

Клиент:

Станков Фуудс - производител на кутии за съхранение на храни

Задача:

Дизайн на лого и визитки

Година:

2010