The Eggs Studio

VЯRА CD

Клиент:

Теодосий Спасов

Задача:

Дизайн на CD + PopUP книжно тяло

Година:

2010