The Eggs Studio

Грошъ

Клиент:

Данон

Задача:

Дизайн на лого и серия опаковки

Година:

2008